Yükleniyor...

SEKÜLERLEŞME

Sekülerleşmenin literatürde birçok tanımı vardır. Bu tanımlardan en fazla bilinen ancak en indirgemeci olanı; “din ile devlet işlerinin ayrılması” olarak konuyu sadece yönetim şekline hapseden tanımdır. Oysa bu tanım “laikliği” yani siyasal alanı içerirken, sekülerleşme ise toplumsal görüntüyle alakalı sosyal alana ait bir kavramdır. Cunku Türkiye’de “dinde reform” çabaları bu amaca hizmet eder. Ülkemizde “Sekülerleşme tezi” politik olarak dayatılmış bir olgudur. Türkçe ezan, camilere ayakkabı ile girilmesi, sıralar konulması, müzikli ritüeller düzenlenmesi bu amacı besler. Gelenekten kopuş, modernleşme ve sonucunda seküler bir toplum fikri siyasetin, toplumun ve ekonominin laikleştirilmesi ile sağlanmaya çalışılır.