Yükleniyor...

MCDONALDLAŞMA


Artık gazetelerden, televizyon programlarına, üretim yapılarından, şehir düzenlemelerine kadar herşey, herkes tarafından çok çabuk tüketilmek üzere tasarlanıyor.

SEKÜLERLEŞME


Sekülerleşme, reform sureciyle beraber kilisenin dogmatik hayat ve düşünce yapısından kurtulmak için ortaya çıkmıştır. Böylece sekülerleşme; kilisenin dolayısıyla da dinin gelişme ve ilerlemenin önündeki en büyük engel olarak görüldüğü için dinin devlet işlerine karistirilmamasi tezini savunur

HUZURSUZ ADAM ÇÖLE GERİ DÖNDÜ


Sloganlar önemli iletişim araçlarındandır. Kişileri, kurumları ve organizasyonları doğru slogan ile ölümsüz kılmanız mümkün. Slogan Fransızca bir kelimedir. Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz anlamına gelmektedir. Slogan basit ve keyif verici olmalıdır. Hedef kitle tarafından algılanmasına yardımcı olmalıdır.
Dahası Gelecek...